Društvo energetičara Varaždin

Udruga koja se bavi osposobljavanjem za energetska zanimanja

Društvo energetičara Varaždin

Raspis za periodični tečaj – proljeće 2014.

O prikupljanju prijava za tečaj i polaganje periodičkih stručnih ispita za rukovanje energetskim postrojenjima…

Raspis-za-novi-periodicni-tecaj-proljece-2014

Objavljeno: 21. siječnja 2014.

Prijavnica

Prijava za tečajeve i stručne ispite:

Upute: Prijave se mogu ispuniti na računalu ili ručno te ih je nakon ispunjavanja potrebno predati Predsjedniku ispitne komisije na datum kojeg će on definirati.

© Društvo energetičara Varaždin | Design by: dev