Društvo energetičara Varaždin

Udruga koja se bavi osposobljavanjem za energetska zanimanja

Društvo energetičara Varaždin

Raspis za tečaj i polaganje prvog ispita – jesen 2014

O prikupljanju prijava za tečaj i polaganje prvog stručnog ispita za rukovanje energetskim postrojenjima.

Raspis_za_novi_tecaj_jesen_2014

Objavljeno: 11. rujna 2014.

Prijavnica

Prijava za tečajeve i stručne ispite:

Upute: Prijave se mogu ispuniti na računalu ili ručno te ih je nakon ispunjavanja potrebno predati Predsjedniku ispitne komisije na datum kojeg će on definirati.

© Društvo energetičara Varaždin | Design by: dev