Društvo energetičara Varaždin

Udruga koja se bavi osposobljavanjem za energetska zanimanja

Društvo energetičara Varaždin

Naknada Izvođaču, za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja

MINISTARSTVO  GOSPODARSTVA 

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

n/r gosp.Borisa Makšijana dipl. ing.

– predsjednika ispitne komisije za energ. zvanja

 

Predmet: Naknada Izvođaču, za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja

Poštovani,

Upravni odbor Saveza energetičara Hrvatske na 17. sjednici  UO (koja se održavala od 3. do 6. ožujka 2015. elektronskim putem) s jednom točkom dnevnog reda“ Naknada Izvođaču (SEH) za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja“ donio je sljedeće odluke:

– Smanjuje se   naknada Izvođaču za polaganje Prvog i Periodičkog stručnog ispita s dosadašnje cijene od 300.00 kn (bez PDV-a) na cijenu od 260,00 kn (bez PDV-a).  Nova cijena za polaganje Prvog i Periodičkog stručnog ispita iznosi 260,00 kn + PDV=325,00 kn.

– Smanjuje se naknada Izvođaču za polaganje popravka Prvog i Periodičkog stručnog ispita s dosadašnje cijene od 200.00 kn (bez PDV-a) na cijenu od 160,00 kn (bez PDV-a).  Nova cijena za polaganje popravka Prvog i Periodičkog stručnog ispita iznosi  160,00 kn + PDV=200,00 kn.

– Nove cijene  naknada Izvođaču (SEH) za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja stupaju na snagu od 1. travnja 2015. godine.

 

OBRAZLOŽENJE:

Navedena korekcija cijena, smanjenje naknada Izvođaču za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja, napravljena je kao mjera prilagodbe teškoj financijskoj situaciji kako građanstva, tako i ukupne privrede.

Ovo smanjenje cijena je znak dobre volje SEH-a kao Izvođača, ali i podrška i prilog smanjenju opterećenja privrede i poduzetništva.

Što se tiče cijene pripremnih tečajeva za energetska zvanja koje provode naše članice  širom Hrvatske one su slobodne i formiraju se na tržištu s ostalim subjektima koji kao i mi održavaju pripremne tečajeve.

SEH je spreman svojim djelovanjem prema programima i u dogovoru s Ministarstvima ili drugim subjektima  potaknuti pripremne tečajeve s umanjenom cijenom za branitelje, nezaposlene, socijalno ugrožene ili male poduzetnike u početku rada. Prethodno treba shvatiti kao  inicijativu SEH-e koju s ostalim sudionicima treba pažljivo i detaljno razraditi.

 

S poštovanjem

SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE

P r e d s j e d n i k  UO:

Marijan Periškić  dipl. ing. stroj.

Objavljeno: 30. ožujka 2015.
© Društvo energetičara Varaždin | Design by: dev