Društvo energetičara Varaždin

Udruga koja se bavi osposobljavanjem za energetska zanimanja

Društvo energetičara Varaždin

Primaju se prijave za proljetne tečajeve i ispite

Primaju se prijave za proljetne tečajeve za energetska zvanja

Rok za prijave je početak svibnja 2016.

Prijave za pripremne tečajeve za povremeni ispit se primaju stalno

Rok se određuje ovisno o broju prijavljenih kandidata

Početak pojedinih tečajeva kao i termini prvih i povremenih ispita odrediti će se naknadno i to ovisno o broju prijavljenih kandidata za pojedina zanimanja.

 

Objavljeno: 30. travnja 2016.

Prijavnica

Prijava za tečajeve i stručne ispite:

Upute: Prijave se mogu ispuniti na računalu ili ručno te ih je nakon ispunjavanja potrebno predati Predsjedniku ispitne komisije na datum kojeg će on definirati.

© Društvo energetičara Varaždin | Design by: dev