Društvo energetičara Varaždin

Udruga koja se bavi osposobljavanjem za energetska zanimanja

Društvo energetičara Varaždin

DRUŠTVO ENERGETIČARA NA NOVOJ ADRESI

DRUŠTVO ENERGETIČARA VARAŽDIN NA
NOVOJ ADRESI – Graberje 33

Kao i ostale Udruge tako se i Društvo energetičara preselilo na novu adresu

u blizini Elektrrostrojarske škole, bivša zgrada Centra Tomislav Špoljar.

Zbog tehničkih problema za sada nije u funkciji tel/fax broj 042 261-353

Objavljeno: 19. srpnja 2016.

Prijavnica

Prijava za tečajeve i stručne ispite:

Upute: Prijave se mogu ispuniti na računalu ili ručno te ih je nakon ispunjavanja potrebno predati Predsjedniku ispitne komisije na datum kojeg će on definirati.

© Društvo energetičara Varaždin | Design by: dev