Društvo energetičara Varaždin

Udruga koja se bavi osposobljavanjem za energetska zanimanja

Društvo energetičara Varaždin

DRUŠTVO ENERGETIČARA NA NOVOJ ADRESI

DRUŠTVO ENERGETIČARA VARAŽDIN NA
NOVOJ ADRESI – Graberje 33

Kao i ostale Udruge tako se i Društvo energetičara preselilo na novu adresu

u blizini Elektrrostrojarske škole, bivša zgrada Centra Tomislav Špoljar.

Zbog tehničkih problema za sada nije u funkciji tel/fax broj 042 261-353

Objavljeno: 19. srpnja 2016.
© Društvo energetičara Varaždin | Design by: dev