Društvo energetičara Varaždin

Udruga koja se bavi osposobljavanjem za energetska zanimanja

Društvo energetičara Varaždin

Naknade za polaganje stručnih ispita

Na temelju odredbi članka 38. stavak 11. i članka 56. stavak 9. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (Narodne novine, broj 88/2014, 20/2015) ministar zaštite okoliša i energetike donio je 22. studenoga 2016.:

Rješenje o iznosu naknade za polaganje prvog i periodičkog Stručnog ispita za energetska zanimanja , te naknade  za troškove postupka priznavanja Stručnog ispita za energetska zanimanja na temelju inozemnih isprava o stručnoj osposobljenosti.

  1. Naknada za polaganje prvog Stručnog ispita iznosi 600,00 kuna i uplaćuje se u Državni proračun prije početka polaganja prvog Stručnog ispita.
  2. Naknada za polaganje periodičkog Stručnog ispita, popravka prvog Stručnog ispita ili popravka periodičkog Stručnog ispita iznosi 350,00 kuna i uplaćuje se u Državni proračun prije početka polaganje periodičkog Stručnog ispita, popravka prvog Stručnog ispita ili popravka periodičkog Stručnog ispita.
  3. Naknada za troškove postupka priznavanja Stručnog ispita za energetska zanimanja na temelju inozemnih isprava o stručnoj osposobljenosti, iznosi 600,00 kuna i uplaćuje se u Državni proračun prije izdavanja Uvjerenja na broj žiro računa:

Uplate provesti na broj žiro računa:

I – uplatnica
DRŽAVNI PRORAČUN

IBAN: HR1210010051863000160
Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

II – uplatnica
SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE ZAGREB

IBAN: HR95 23600001101427258
Poziv na broj: 2-42-2017

Objavljeno: 23. svibnja 2017.

Prijavnica

© Društvo energetičara Varaždin | Design by: dev