Društvo energetičara Varaždin

Udruga koja se bavi osposobljavanjem za energetska zanimanja

Društvo energetičara Varaždin

Zaprimanje dokumentacije za tečaj i ispite

Predsjednik Ispitne komisije MZOE i tajnica Ispitne Komisije će u Varaždinu u ponedjeljak 29.10.2018. pregledati i zaprimiti ispitnu dokumentaciju u prostoriji Društva energetičara Varaždin, Graberje 33.

  • Svi kandidati trebaju osobno donijeti kompletiranu dokumentaciju za prijavu na ispit prema „Uputama za prijavu na ispit“ koja je vidljiva na ovoj stranici desno.
  • Kandidati koji imaju prezimena do abecednog slova K neka dođu u 16:00 sati, a kandidati koji imaju prezimena od slova L neka dođu u 17:30 sati.
Objavljeno: 23. listopada 2018.

Prijavnica

Prijava za tečajeve i stručne ispite:

Upute: Prijave se mogu ispuniti na računalu ili ručno te ih je nakon ispunjavanja potrebno predati Predsjedniku ispitne komisije na datum kojeg će on definirati.

© Društvo energetičara Varaždin | Design by: dev