Društvo energetičara Varaždin

Udruga koja se bavi osposobljavanjem za energetska zanimanja

Društvo energetičara Varaždin

Pripremni tečaj za energetska zvanja – raspored predavanja jesen 2018

Raspored predavanja za jesenski tečaj 2018: 2018 listopad_RASPORED_V_DK5

Početak jesenskog tečaja je 10.10.2018. u 16:00 sati u prostorima DE Varaždin, Graberje 33.
Prvi jesenski ispitni rok se predviđa za drugu polovicu studenoga 2018. (prvi i periodički).

Tečaj i ispiti će se održati u prostorijama Društva, na adresi Graberje 33, Varaždin.

 

Objavljeno: 8. studenoga 2018.

Prijavnica

Prijava za tečajeve i stručne ispite:

Upute: Prijave se mogu ispuniti na računalu ili ručno te ih je nakon ispunjavanja potrebno predati Predsjedniku ispitne komisije na datum kojeg će on definirati.

© Društvo energetičara Varaždin | Design by: dev