Društvo energetičara Varaždin

Udruga koja se bavi osposobljavanjem za energetska zanimanja

Društvo energetičara Varaždin

Primaju se prijave za proljetne tečajeve

Primaju se prijave za proljetne tečajeve za energetska zvanja

Informacije o početku tečaja pratite na ovome mjestu.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama možete nas kontaktirati putem maila ili telefona.

Prijave za pripremne tečajeve za povremeni ispit se primaju stalno

Rok se određuje ovisno o broju prijavljenih kandidata

Početak pojedinih tečajeva kao i termini prvih i povremenih ispita odrediti će se naknadno i to ovisno o broju prijavljenih kandidata za pojedina zanimanja.

Objavljeno: 4. veljače 2019.

Prijavnica

Prijava za tečajeve i stručne ispite:

Upute: Prijave se mogu ispuniti na računalu ili ručno te ih je nakon ispunjavanja potrebno predati Predsjedniku ispitne komisije na datum kojeg će on definirati.

© Društvo energetičara Varaždin | Design by: dev