Društvo energetičara Varaždin

Udruga koja se bavi osposobljavanjem za energetska zanimanja

Društvo energetičara Varaždin

Prvo predavanje proljetnog tečaja


Prvo predavanje proljetnog tečaja za pripremu kandidata za polaganje stručnog ispita za energetska zvanja, održat će se na drugom katu Elektrostrojarske škole Varaždin (MEC) 11.03.2019. u 16:00 sati.

Na prvom predavanju, kandidatima će biti podijeljena literatura. U tjednu prije početka tečaja na stranicama Društva bit će objavljen raspored predavanja.

Objavljeno: 24. veljače 2019.

Prijavnica

Prijava za tečajeve i stručne ispite:

Upute: Prijave se mogu ispuniti na računalu ili ručno te ih je nakon ispunjavanja potrebno predati Predsjedniku ispitne komisije na datum kojeg će on definirati.

© Društvo energetičara Varaždin | Design by: dev