Društvo energetičara Varaždin

Udruga koja se bavi osposobljavanjem za energetska zanimanja

Društvo energetičara Varaždin

Pripremni tečaj za energetska zvanja – počinje 28.05.2019. u 16h

Raspored predavanja za tečaj svibanj-lipanj 2019. bit će naknadno objavljen na ovom mjestu.

Početak tečaja je u prostorijama Društva u utorak 28.05.2019. u 16:00 sati. 
Datumi za ispitne rokove će biti naknadno objavljeni na ovim stranicama

Objavljeno: 16. svibnja 2019.

Prijavnica

Prijava za tečajeve i stručne ispite:

Upute: Prijave se mogu ispuniti na računalu ili ručno te ih je nakon ispunjavanja potrebno predati Predsjedniku ispitne komisije na datum kojeg će on definirati.

© Društvo energetičara Varaždin | Design by: dev