Društvo energetičara Varaždin

Udruga koja se bavi osposobljavanjem za energetska zanimanja

Društvo energetičara Varaždin

Prijavnice

1. Prijavnice za tečajeve

Informacije o postupku prijave
Prijavnica za tečaj prije polaganja ispita V4.0

2. Prijave za prvi ispit

Potrebna dokumentacija
Upute za prijavu na ispite
Prijava za polaganje prvog stručnog ispita P1
Potvrda o radnom iskustvu
Izvješće mentora
Prijava za polaganje popravka prvog stručnog ispita P2

3. Prijave za povremeni ispit

Potrebna dokumentacija
Upute za prijavu na ispite
Prijava za polaganje povremenog stručnog ispita P3
Prijava za polaganje popravka povremenog stručnog ispita P4

PRIJAVE ZA TEČAJ (iz točke 1.) ŠALJU SE PUTEM e-maila na:
energeticari@vz.ht.hr ili energeticari.vz@gmail.com

Molimo da prijave za tečaj ne šaljete preporučenom poštom

Napomena:
PRIJAVE ZA ISPITE S OSTALIM OBRASCIMA I POPRATNOM DOKUMENTACIJOM (iz točaka 2. i 3.) – DONOSE KANDIDATI OSOBNO NA PREGLED PREDSJEDNIKU ILI TAJNICI ISPITNE KOMISIJE.
Termin dostave prijava i dokumentacije za prijavu ispita bit će objavljen od strane Predsjednika Društva na predavanjima i na stranicama Društva uz raspored predavanja.
Stoga dokumentaciju za prijavu ispita NE SLATI PREPORUČENOM POŠTOM.

Dokumenti za prijavu ispita predaju se s originalnim potpisima i žigovima, samo na način da se isti dostave osobno Predsjedniku ispitne komisije kako bi se isti pregledali, ovjerili te na vrijeme ispravno popunjeni i kompletirani uputili na proceduru urudžbiranja u nadležno ministarstvo.

© Društvo energetičara Varaždin | Design by: dev