Društvo energetičara Varaždin

Udruga koja se bavi osposobljavanjem za energetska zanimanja

Društvo energetičara Varaždin

Prijavnice

 

Dokumentacija potrebna za prijavu tečaja i ispita

 

1. Prijave za prvi ispit

Potrebna dokumentacija
Prijavnica za stručno osposobljavanje – članak 33.
Prijava za polaganje prvog stručnog ispita P1
Potvrda o radnom iskustvu
Izvješće mentora
Prijava za polaganje popravka prvog stručnog ispita P2

 

2. Prijave za povremeni ispit

Potrebna dokumentacija
Prijavnica za pripremni tečaj za polaganje povremenog stručnog ispita
Prijava za polaganje povremenog stručnog ispita P3
Prijava za polaganje popravka povremenog stručnog ispita P4

 

Navedeni dokumenti predaju se Predsjedniku ispitne na datum kojeg će on definirati. Dokumenti za prijavu ispita se predaju samo na način da se isti dostave osobno Predsjedniku ispitne komisije kako bi se isti pregledali, ovjerili i na vrijeme uputili na proceduru urudžbiranja u nadležno ministarstvo.

Rok predaje koji odredi Predsjednik ispitne komisije, potrebno je ispoštovati kako bi kandidat ispit mogao prijaviti na vrijeme.

© Društvo energetičara Varaždin | Design by: dev