Društvo energetičara Varaždin

Udruga koja se bavi osposobljavanjem za energetska zanimanja

Društvo energetičara Varaždin

IN MEMORIAM: mr.sc. Dragutin Ptiček

U 78. godini napustio nas je mr.sc. Dragutin Ptiček.
Jedan je  od desetorice osnivača Društva te prvi predsjednik samostalnog Društva koje je formirano na osnivačkoj skupštini 07.12.1974. Sve do zadnjih trenutaka aktivno je sudjelovao u svim aktivostima poglavito kao predavač i ispitivač iz grupe predmeta koji se polažu na ispitu za energetska zvanja.

Sa zahvalom članovi Društva energetičara Varaždin.

 

Objavljeno: 15. kolovoza 2016.
© Društvo energetičara Varaždin | Design by: dev