Društvo energetičara Varaždin

Udruga koja se bavi osposobljavanjem za energetska zanimanja

Društvo energetičara Varaždin

Jesenski tečaj – studeni 2021.

Drugi jesenski tečaj će započeti početkom studenog. Ovisan je o broju prijavljenih kandidata po pojedinom zanimanju

  • Elektrostrojarska škola (MEC) u 16.00 sati – zgrada pored sjedišta DE Varaždin.
  • Na prvom susretu kandidati će biti upoznati s cjelokupnim rasporedom osposobljavanja za energetska zvanja te će dobiti literaturu.

Prijave za tečajeve primaju se isključivo u elektronskom obliku i to slanjem na našu e-mail adresu.  Početak tečaja planira se za studeni 2021.

Na ovim stranicama bit će objavljen poziv za uvodno predavanje (opće informacije, provjera dokumentacije, podjela stručne literature).


Prijave za pripremne tečajeve za prvi i povremeni stručni ispit,
primaju se stalno

Početak pojedinih tečajeva kao i termini prvih i povremenih ispita odrediti će se naknadno i to ovisno o broju prijavljenih kandidata za pojedina zanimanja.


Za sve dodatne informacije pošaljite upit na mail adresu Društva ili nazovite telefonom.

Objavljeno: 18. listopada 2021.
© Društvo energetičara Varaždin | Design by: dev