Društvo energetičara Varaždin

Udruga koja se bavi osposobljavanjem za energetska zanimanja

Društvo energetičara Varaždin

Tečajevi

Tečajevi za energetska zvanja

Energetskim postrojenjima mogu rukovati samo stručni radnici sa položenim stručnim ispitom za to postrojenje.

Kako bi se kandidati osposobili i pripremili za polaganje stručnog ispita za određena energetska zvanja Društvo organizira pripremne tečajeve.

Po završetku tečaja organizira se polaganje stručnog ispita koje provodi, temeljem riješenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Područna ispitna komisija Varaždin.

Organiziraju se tečajevi za slijedeća zvanja:

  1. strojar malog energetskog objekta,
  2. strojar parnih turbina,
  3. strojar plinskih turbina,
  4. strojar hidroturbina,
  5. vođa smjene termoelektrane, vođa bloka termoelektrane, vođa smjene hidroelektrane, vodeći operater i operater u komandi lanca hidroelektrana, voditelj energetskog objekta,
  6. voditelj pogona obnovljivih izvora,
  7. strojar energetskog objekta,
  8. strojar kotlovskog postrojenja,
  9. strojar kotla,
  10. rukovatelj industrijske peći,
  11. rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjem,
  12. strojar kompresorske stanice,
  13. strojar crpne stanice,
  14. rukovatelj plinskim uređajima i postrojenjima,
  15. rukovatelj klimatizacije,
  16. rukovatelj centralnog grijanja,
  17. ložač centralnog grijanja,
  18. rukovatelj pripreme vode,
  19. ložač – rukovatelj kotlom,
  20. rukovatelj posudama stlačenih plinova,
  21. dispečer u elektroenergetskom sustavu,
  22. uklopničar u elektroenergetskom sustavu,
  23. uklopničar elektroenergetskih postrojenja u industriji.
  24. punitelj motornih vozila ukapljenim naftnim plinovima ili komprimiranim
   plinovima.

 

Uvjeti za polaganje ispita za rukovanje energetskim postrojenjima regulirani su:

Pravilnikom o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima NN 88/2014

Sve detaljnije obavijesti o stručnim ispitima, zvanjima koja su propisana za pojedina postrojenja, rokovima početaka i trajanja tečajeva možete dobiti ako nam se javite na našu adresu.

Svaki polaznik mora dostaviti popunjenu i potpisanu odgovarajuću prijavnicu.

 

Vrijeme i mjesto održavanja tečajeva

U pravilu tečajevi se održavaju dva puta godišnje i to jedan s početkom u travnju, a drugi s početkom u listopadu.

Mjesto održavanja su prostorije Društva u Varaždinu, Graberje 33.

Ovisno o potrebama i broju kandidata tečajevi se organiziraju i izvan standardnih termina. Ovisno o zahtjevu polaznika i prostornim uvjetima tečajevi se organiziraju i izvan sjedišta Društva.

 

Organizacija predavanja

Predavanja su tijekom tjedna u popodnevnim satima i to u blok satovima, tako da polaznici u pravilu slušaju dva predmeta dnevno.

Svaki predmet je popraćen sa pisanim materijalom koji izdaje Društvo u obliku interne skripte. Autori pisanih materijala su ujedno i predavači.

 

Stručni ispit

Po završetku predavanja provodi se ispit koji se održava u prostorijama Društva u Varaždinu.
Ispite provodi Područna ispitna komisija Varaždin.

PODRUČNA ISPITNA KOMISIJA VARAŽDIN
Sjedište: Graberje 33. 42000 Varaždin

Lokacija: jugozapadni dio grada (pokraj elektrostrojarske škole u Varaždinu -gradska četvrt između starog grada i groblja)
GPS kordinate:  N 46″18’32  E 16″19’41

Područna komisija u Varaždinu djeluje u slijedećem sastavu:

Predsjednik: Darko Kuča dipl.ing.

Zamjenik Predsjednika:

 • Srećko Hleb dipl.ing.
 • Božidar Borovec dipl. ing.

Ispitivači:

 • Zdravko Pizek, dipl. oec
 • Tomislav Ledenko dipl.ing.
 • Tomislav Benčić dipl.ing.
 • Željko Štefan dipl.ing.
 • Zoran Mađarić dipl.ing.
 • Darko Klarić dipl.ing.
 • Davor Cikač dipl.ing.
 • Davor Horvat dipl.ing.
 • Dinko Peček dipl.ing.

Kontakt za ispitnu komisiju:
fax.: 042 261 353,
E-mail ispiti.energeticari@hi.t-com.hr

tajnik ,
tel. 091 159 92 80

 

© Društvo energetičara Varaždin | Design by: dev